• Artikkelin kategoria:Maatalous

Kansalaisaloite: Turve on luokiteltava uusiutuvaksi luonnonvaraksi

You are currently viewing Kansalaisaloite: Turve on luokiteltava uusiutuvaksi luonnonvaraksi
Polttoturpeen käytön alasajo uhkaa viedä elannon turveyrittäjiltä. Yksittäisen yrittäjän liikevaihto on usein miljoonia euroja ja tämä on merkittävä elinkeino etenkin maakunnissa. Myös eläin- ja kasvihuonetilat ovat riippuvaisia turvetuotannosta.

Kansalaisaloite turpeen energiakäytön turvaamisesta tarvitsee vielä lisää allekirjoittajia. Aloitteen mukaan turve on luokiteltava ja arvioitava uudelleen Suomessa.

Aloitteessa sanotaan, että kun turve on luokiteltu uusiutuvaksi biologisin perustein, positiiviset vaikutukset kansantalouteen, vaihtotaseeseen, huoltovarmuuteen ja kilpailukykyyn ovat merkittäviä. 

Mikäli turpeen keinotekoinen luokittelu uusiutumattomana säilyy, Suomen luottoluokitus on vaakalaudalla energiaomavaraisuutemme dramaattisen pienenemisen vuoksi. 

Aloitetta perustellaan mm. kohtalokkailla arpajaisilla:

Vuonna 2000 EU:n parlamentti hyväksyi MEP Eija-Riitta Korholan esityksen turpeen uusiutuvuudesta. Esityksessä määriteltiin turve hitaasti uusiutuvaksi biomassaksi, jota voidaan hyödyntää vuosittaisen kasvun verran. Tämä määritelmä kuitenkin hylättiin EU neuvostossa Suomen edustajien vaatimuksesta. 

EU:n energiaverodirektiivin mukaan jäsenmaat saavat itse päättää turpeen verotuksesta ja tukemisesta. Ruotsissa turvetta ei veroteta, mutta Suomessa turpeen verotus perustuu puhtaasti kansalliseen päätökseen. 

Uusiutumattoman energian leiman takia turpeelle on määrätty päästökauppamaksut ja energiaverot Suomessa. 

Vuonna 2002 Lipposen hallituksen suuressa valiokunnassa äänestettiin turpeen uusiutuvuuden ja uusiutumattomuuden puolesta. Äänet menivät tasan 12–12. Päätös ratkaistiin arvalla. Arpajaisten tuloksena Suomessa turvemääriteltiin uusiutumattomaksi, fossiiliseksi raaka-aineeksi. 

Suomen ja Ruotsin ilmakehässä ei ole raja-aitaa, mutta Suomen puolella turveon fossiilista polttoainetta, kun Ruotsin puolella turve lasketaan uusiutuvaksi energiaksi. EU:hun kuuluvassa Ruotsissa päätös on tehty perustuen luonnontieteeseen. Suomessa turve luokiteltiin uusiutumattomaksi pitkää tikkua vetämällä. 

Poliittisten päätösten takia kotimainen turve on menettänyt kilpailukykynsä. Kaukolämmöntuottajille on halvempaa lämmittää Venäjältä tuotavalla hakkeella, muista maista tuodulla turpeella tai kolmen kilometrin syvyydestä nostetulla uusiutumattomalla kivihiilellä. Turvemegawatti maksaa 13 – 15 euroa megawatti lämpölaitokselle toimitettuna. Tähän hintaan lisätään 10 euron päästökauppamaksu ja 5,7 euron energiavero. Hinta tuplaantuu noin 30 euroon. 

Suomen huoltovarmuus on jo nyt vaakalaudalla, kun yli puolet tarvittavasta kokonaisenergiasta tuodaan ulkomailta. Huoltovarmuus ei ole pelkästään taloudellinen kysymys, vaan se antaa neuvotteluvaltteja kansainvälisillä neuvotteluareenoilla ja turvaa puolueettoman itsenäisyytemme. 

Kun arpajaisten tulos muutetaan vastaamaan biologista totuutta, ja turveluokitellaan uusiutuvaksi tai hitaasti uusiutuvaksi biomassaksi, Suomi säästää päästökaupassa merkittävän summan. Uusiutuvaksi luokitellun turpeen käytöstä ei tarvitse maksaa satojen miljoonien päästökauppamaksuja vuosittain. Näillä säästyneillä euroilla saataisiin katkaistua Suomen velkakierre ja turvattua elinvoimainen, itsenäinen yhteiskunta. 

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/7914

Julkaistu 30.3.2021 klo 20:30.