• Artikkelin kategoria:Yleinen

Kanta-Hämeen aluehallitus pohti perusteellisesti talouden tasapainottamista ja panostuksia palvelurakenteen uudistamiseen

You are currently viewing Kanta-Hämeen aluehallitus pohti perusteellisesti talouden tasapainottamista ja panostuksia palvelurakenteen uudistamiseen
Aluehallituksen hyväksymä esitys tasapainottamisohjelman toimeenpanosta ei sisällä henkilöstön irtisanomisia tai lomautuksia. Ohjelmassa on kahdeksan miljoonan euron panostukset palvelurakenteen uudistamiseen.

Ohjelman toimeenpanosta äänestettiin useasti. Aluevaltuusto päättää tasapainottamisohjelmasta ensi tiistaina.

Aluehallituksen maanantainen kokous venyi pitkäksi talouden tasapainottamisohjelman vuoksi. Aluehallitus päätti yksimielisesti esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy tasapainottamisohjelman.

Aluehallituksen hyväksymä esitys tasapainottamisohjelman toimeenpanosta ei sisällä henkilöstön irtisanomisia tai lomautuksia. Ohjelmassa on kahdeksan miljoonan euron panostukset palvelurakenteen uudistamiseen. Tarkoituksena on muun muassa laajentaa kotisairaalatoimintaa, perustaa digitaalinen terveyskeskus, kehittää ikäihmisten asiakasohjausta sekä lisätä omaishoidon ja perhetyön tukea.

—  Nämä investoinnit suunnataan toiminnan kehittämiseen ja raskaimpien palvelujen keventämismahdollisuuksiin, mitkä ovat myös keskeisiä sote-uudistuksin tavoitteita. Myös talouden tasapainottaminen osa osana valtakunnallisen uudistuksen meille asettamia velvoitteita, painottaa aluehallituksen puheenjohtaja Kaisa Lepola (sd.).

—  Nykyinen organsaatio mahdollistaa uudet toimintavat. Eri alueiden hyviä käytänteitä on nyt mahdollista käyttää laajemmin, samoin kuin kansallisesti hyväksihavaittuja kokeiluja ja ratkaisuja, jatkaa Lepola.

Tasapainottamisohjelman toimeenpanoa aluehallitus käsitteli erikseen. Päätös siitä vaati pitkän ja monipolvisen keskustelun, jonka aikana aluehallitus äänesti useita kertoja. Aluehallituksen 2. varapuheenjohtaja Johanna Häggman (kesk.) teki Seppo Kuparisen (kesk.) kannattamana lukuisia muutosesityksiä, jotka hävisivät äänestyksessä.

— Virkamiesten esitykset olivat perusteltuja ja hyvin valmisteltuja. Kukaan ei kiistä, etteikö toimenpiteisiin liity riskejä. Tasapainottamisohjelma tarjoaa kuitenkin myös mahdollisuuksia työn uudelleenorganisointiin ja rohkeisiin toimintatapojen muutoksiin, toteaa aluehallituksen puheenjohtaja Lepola. 

Häggmanin muutosesitykset liittyvät muun muassa Forssan sairaalan asemaan sekä sosiaali- ja terveysasemien sijaintiin. Forssan sairaalan päivystykseen ja erikoissairaanhoidon osastoihin liittyvistä päätöksistä Häggman jätti eriävän mielipiteensä.


Hallinnon menojen kasvua hillitään


Tasapainottamisohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden on tarkoitus laskea Oma Hämeen toimintakulujen kasvua vuosina 2023–2025 yhteensä noin 40 miljoonaa euroa. Ensi tiistaina kokoontuvalle aluevaltuustolle esitetään, että hyväksyisi tasapainottamisohjelman panostukset ja menojen kasvun hillitsemiseen tähtäävät toimenpiteet, joiden vaikutukset on esitetty kumulatiivisesti lähivuosille.

Hyvinvointialueen hallinnon menojen kasvuun tavoitellaan tasapainottamisohjelmalla suurinta vähennystä, yli 13 miljoonaa euroa. Se on tarkoitus saada muun muassa tukipalveluita yhtenäistämällä ja parantamalla henkilöstön tarkoituksenmukaista käyttöä. Ikäihmisten palveluissa haetaan toimintakuluihin noin kahdeksan miljoonan vähennystä laskemalla ympärivuorokautisen hoidon palvelun peittävyyttä kuuteen prosenttiin vuoden 2025 loppuun mennessä. Kanta-Hämeen ympärivuorokautisen hoidon palvelun peittävyys on tällä hetkellä 8,4 prosenttia, joka on valtakunnallista keskiarvoa korkeampi. 

Menojen kasvun hillitsemiseksi tasapainottamisohjelmassa esitetään muutoksia muun muassa myös erikoisairaanhoidon palveluihin sekä lastensuojeluun.

— Palvelujen laatua ei ole tarkoitus heikentää, mutta työntekemisen edellytykset on turvattava tasavertaisesti eri alueilla. Toimenpide-ehdotusten taustalla on talouden tasapainottamisen lisäksi myös työvoiman saatavuuteen liittyvät haasteet. Esimerkiksi haavoittuvissa yksiköissä, joihin on vaikea saada työntekijöitä, sanoo aluehallituksen puheenjohtaja Lepola.

Palvelustrategia myös valtuuston käsiteltäväksi


Maanantaisessa kokouksessaan aluehallitus hyväksyi esityslistan mukaisesti hyvinvointialueen strategian toimeenpanosuunnitelman, jota aluevaltuusto käsittelee vielä kokouksessaan 9. toukokuuta. Aluehallitus vastaa strategian seurannasta kokonaisuutena, mutta uusi integraatiovaliokunta vastaa kahden strategisen painopisteen toimeenpanosta. Nämä painopisteet ovat “Autamme sopivalle polulle ja “Osaamme ennakoida”.

Lisäksi aluehallitus päätti yksimielisesti esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy palvelustrategian poislukien esityslistassa mainitut osat. Osa palvelustrategian sisällöstä on vielä valmistelussa ja tulee päätöksentekoon loppuvuoden aikana. Aluehallitus haluaa palvelustrategian toimeenpanossa korostettavan palvelutuotantoanalyyseja, vahvempaa hankintaosaamista sekä tuotannon kustannusten läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta.

Lisäksi aluehallitus nimesi edustajiaan hyvinvointialueen toimielimiin. Elämänkaarilautakunnassa aluehallitusta edustavat Lauri Jormanainen, varaedustajana Mirka Soinikoski. Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnassa aluehallitusta puolestaan edustaa Eija Aittola, varaedustajana Juhani Lehto ja turvallisuuslautakunnassa Johanna Häggman, varaedustajana Vesa Mäkinen.

Muut asiat aluehallitus hyväksyi esityslistan mukaisesti. Aluevaltuusto kokoontuu tiistaina 9. toukokuuta Uramon koululla, Riihimäellä. Klo 17 alkavaa kokousta voi seurata Oma Hämeen Youtube-kanavalta.

Julkaistu 3.5.2023 klo 10:19.